ยินดีต้อนรับสู่เวบไซต์โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์ศรีนครินทร์

                                                                                                                                                                               ABOUT US

                                                                                                                                                                                                         โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์ศรีนครินทร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีการศึกษา 2543

                                                                                                                                                       ตั้งอยู่เลขที่ 12/9 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

                                                                                                                                                       เป็นโรงเรียนแห่งที่สอง ในเครือโรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์

                                                                                                                                                       ซึ่งเกิดจากความตั้งใจของคุณ อัจฉรา เธียรประสิทธิ์ ที่ต้องการจะขยาย

                                                                                                                                                       โอกาสทางการศึกษาในระดับชั้นอนุบาลโดยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา

                                                                                                                                                       ปูพื้นฐานทางการศึกษา และเตรียมความพร้อมให้เด็กได้พัฒนาศักยภาพ

                                                                                                                                                       ของเด็กแต่ละคนอย่างเต็มศักยภาพ มีการพัฒนาที่เหมาะสมกับวัย

                                                                                                                                                       เปิดสอนในระดับชั้น เตรียมอนุบาล - อนุบาล 3

 

Visitors: 188,569