แผนเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมเชื้อโควิด-19  รายงานความพร้อมตามหลักเกณฑ์การเปิด รร    มาตรการเปล่งประสิทธิ์เปิดเรียนปลอดภัย
 
    .             .              
 
Visitors: 176,143