กิจกรรมสัปดาห์วันลอยกระทง

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์ศรีนครินทร์
ได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทงโดย เด็ก ๆ ทุกระดับชั้น ได้นำเสนอผลงานกระทงจากวัสดุของเหลือใช้ และทดลองลอยกระทงที่ประดิษฐ์ว่าจะลอยน้ำได้หรือไม่
กิจกรรมวันนี้ เพื่อเป็นเป็นการส่งเสริมให้เด็ก ๆรู้จัก การสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีไทย
เด็ก ๆ และคุณครูได้ร่วมกิจกรรมรำวงวันลอยกระทงร่วมกันอย่างสนุกสนาน
Visitors: 200,436