ภาพบรรยากาศในการเปิดเรียนรูปแบบ On-site วันแรก

เด็ก ๆ ตื่นกันแต่เช้าเลย
Visitors: 200,436