ตรวจความพร้อมตามหลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์ศรีนครินทร์แบบ On Site ตามมาตรการ Sandbox : Safety Zone in School

วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564
ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
ตรวจความพร้อมตามหลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์ศรีนครินทร์แบบ On Site ตามมาตรการ Sandbox : Safety Zone in School สำหรับโรงเรียนไป-กลับ
Visitors: 200,435