ตรวจ ATK คัดกรองโควิด-19 ก่อนเปิดเรียนในวันเปิดเทอม 2/2564

วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564
ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ เขตประเวศ
ได้ตั้งจุดตรวจ ATK คัดกรองโควิด-19 (15 นาที รู้ผล) ให้กับเจ้าหน้าที่ คุณครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์ศรีนครินทร์ทุกคน (100%)
ก่อนเปิดเรียนเพื่อให้แน่ใจว่าบุคลากรในโรงเรียนทุกคนปลอดภัยเพื่อต้อนรับนักเรียนในวันเปิดเทอม 2/2564
Visitors: 200,436