กีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ 19 ว่ายน้ำและเกมในน้ำ

กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ 19 ว่ายน้ำและเกมในน้ำ จัดขึ้นเพื่อทักษะการว่ายน้ำผ่านกิจกรรมในน้ำในรูปแบบต่างๆ โดยเน้นความสนุก และเกมที่เหมาะสมกับการเรียนรู้และ พัฒนาการของเด็ก ๆ
Visitors: 200,439