ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

วันอังคารที่ 12  กรกฎาคม 2565

 

ผู้อำนวยการและตัวแทนครูโรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์ศรีนครินทร์ นำสังฆทาน เทียนพรรษา และปัจจัย

ถวายแด่พระสงฆ์ ณ วัดวชิรธรรมสาธิต

 

     

     

      วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565

 

กิจกรรมแสดงละครเรื่อง โก๊ะ...เด็กเลี้ยงแกะ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เนื่องในกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา

ส่งเสริมให้เด็กๆรู้จักการปฏิบัติตนเป็นเด็กดี และรักษาศีล 5

 

     

     

 

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565

 

กิจกรรมฝึกซ้อมอพยพการเกิดแผ่นดินไหว ประจำปีการศึกษา 2565 คุณครูและนักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนและข้อตกลงได้เป็นอย่างดี

ไม่มีอุบัติเหตุระหว่างซ้อม และใช้เวลาอพยพมายังจุดรวมพลทั้งหมด 2.27 นาที

 

     

     

     วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565


กิจกรรมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปีการศึกษา 2565 คุณครูและนักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนและข้อตกลงได้เป็นอย่างดี

ไม่มีอุบัติเหตุระหว่างซ้อม และใช้เวลาอพยพมายังจุดรวมพลทั้งหมด 3.56 นาที

 

    

    

    

 

 
 
วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564

ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ เขตประเวศ
ได้ตั้งจุดตรวจ ATK คัดกรองโควิด-19 (15 นาที รู้ผล) ให้กับเจ้าหน้าที่ คุณครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์ศรีนครินทร์ทุกคน (100%) 
ก่อนเปิดเรียนเพื่อให้แน่ใจว่าบุคลากรในโรงเรียนทุกคนปลอดภัยเพื่อต้อนรับนักเรียนในวันเปิดเทอม 2/2564
 
.  .  
 
. . .   
 
.  .  

 

 

วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564

ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ตรวจความพร้อมตามหลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์ศรีนครินทร์

แบบ On Site ตามมาตรการ Sandbox : Safety Zone in School สำหรับโรงเรียนไป-กลับ

 

.  

 

.  

 

 

วันที่ 11 มิถุนายน 2564

โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์ศรีนครินทร์ ร่วมกันจัดทำข้าวกล่อง

ส่งมอบความห่วงใยให้กับชุมชนวัดใต้ เขตสวนหลวง จำนวน 200 ชุด

 

       

 
โรงเรียนกำลังปรับปรุงอาคารเรียน
 
ทาสีอาคารเรียน ประตู หน้าต่าง เปลี่ยนพื้นสนามหญ้า สนามเด็กเล่น ลู่วิ่ง
และปลูกต้นไม้ ดอกไม้รอบ ๆ บริเวณโรงเรียน เพื่อรอต้อนรับเด็ก ๆ ในช่วงเปิดเรียนนะคะ
 

 

    


   
 

  เตรียมอนุบาลสำคัญอย่างไร?

                                                                                                                                                                        สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังมองหาโรงเรียนให้ลูกคงกังวลไม่น้อยว่าโรงเรียนไหนที่จะเหมาะกับลูกของเรา  โรงเรียนไหนที่เราจะไว้ใจให้ดูแลลูกของเราได้   

                                                                                                                                                                                                                                       "แล้วเรียนเตรียมอนุบาลจำเป็นหรือเปล่า ? "   

                                                                                                                                                                         คำถามที่พบบ่อยสำหรับครอบครัวที่ลูกประมาณขวบกว่าๆที่กำลังเริ่มมองหาโรงเรียนให้ลูกวันนี้จึงมีแนวทางที่จะช่วยพ่อแม่ตัดสินใจได้ไม่มากก็น้อยกันค่ะ .......

 

 

 การเรียนเตรียมอนุบาลเป็นการปูพื้นฐานก้าวแรก  ในการเข้าสู่รั้วโรงเรียน  เด็กๆจะได้เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลายตามวัย   เพื่อฝึกพัฒนาการด้านต่างๆ  การเรียนเตรียมอนุบาลนั้นจะเป็นการพัฒนาแบบเป็นองค์รวมทั้ง 4 ด้านอย่างต่อเนื่องเช่นกิจกรรมสร้างสรรค์  ดนตรีการเคลื่อนไหวความกล้าแสดงออกการปฏิสัมพันธ์ตามวัยและที่สำคัญคือทักษะชีวิต  ในการช่วยเหลือตนเองเบื้องตนตามวัยเช่นการถอดรองเท้าเก็บรองเท้าเข้าที่   รับประทานอาหารแปรงฟันการมีระเบียบในการทำกิจวัตรประจำวัน   ซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาการด้าน EF  ด้านการมีความรับผิดชอบต่อตนเอง    การคิดยืดหยุ่น  ความมีระเบียบวินัยการทำสิ่งต่างๆให้บรรลุเป้าหมายเรียนรู้ผ่านการเล่นและการทำกิจกรรม   การเรียนรู้อย่างมีความสุขผ่านการเล่นนั้น  คุณครูจะจัดกิจกรรมให้เด็กๆ  จะได้ฝึกพัฒนาการการเล่นกับเพื่อนการเล่นอย่างมีเป้าหมายรู้จักการแบ่งปันอดทนรอคอยช่วยเหลือกันและกันทำให้เด็กๆปรับตัวได้ดียิ่งขึ้นเมื่อต้องอยู่ในสังคมที่ใหญ่มากขึ้นในอนาคตและเป็นพื้นฐานในการเรียนในระดับชั้นอนุบาล 

ลูกของเราควรเรียนเตรียมอนุบาลว่าเรียนที่ไหนดีแต่ละบ้านควรมีหลักในการพิจารณาคร่าวๆดังนี้ 

  •  ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมกับครอบครัว
  •  เลือกโรงเรียนใกล้บ้าน
  • โรงเรียนมีระบบการรักษาความปลอดภัยที่ดี
  • โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อตัวเด็กเล็ก
  • แนวการเรียนการสอนถูกใจและบรรยากาศในห้องเรียนดี
  • อัตราส่วนของครูผู้สอนต่อเด็กในห้องสมเหตุสมผล
  • มีมาตรการป้องกันโรคภายในโรงเรียนที่ได้มาตรฐาน
  • อาหารและโภชนาการถูกสุขลักษณะมีการตรวจและรับรองคุณภาพจากหน่วยงานของสาธารณสุข
  • ครูมีประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญในการสอนและการดูแลเด็กเล็ก

 

คุณพ่อคุณแม่อย่าเพิ่งเร่งให้เรียนเขียนอ่านควรเตรียมความพร้อมให้ลูกของเรามีความพร้อมในการเรียนรู้และมีความสุขที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆตามวัยของเขาและที่อนุบาลเปล่งประสิทธิ์ศรีนครินทร์เราเชื่อว่า "เด็กมีความสุขเป็นพื้นฐานนำสู่การเรียนรู้ที่ดี"

Visitors: 200,436