ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 
วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564

ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ เขตประเวศ
ได้ตั้งจุดตรวจ ATK คัดกรองโควิด-19 (15 นาที รู้ผล) ให้กับเจ้าหน้าที่ คุณครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์ศรีนครินทร์ทุกคน (100%) 
ก่อนเปิดเรียนเพื่อให้แน่ใจว่าบุคลากรในโรงเรียนทุกคนปลอดภัยเพื่อต้อนรับนักเรียนในวันเปิดเทอม 2/2564
 
.  .  
 
. . .   
 
.  .  วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564

ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ตรวจความพร้อมตามหลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์ศรีนครินทร์

แบบ On Site ตามมาตรการ Sandbox : Safety Zone in School สำหรับโรงเรียนไป-กลับ

 

.  

 

.  

 

 

วันที่ 11 มิถุนายน 2564

โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์ศรีนครินทร์ ร่วมกันจัดทำข้าวกล่อง

ส่งมอบความห่วงใยให้กับชุมชนวัดใต้ เขตสวนหลวง จำนวน 200 ชุด

 

       

 
โรงเรียนกำลังปรับปรุงอาคารเรียน
 
ทาสีอาคารเรียน ประตู หน้าต่าง เปลี่ยนพื้นสนามหญ้า สนามเด็กเล่น ลู่วิ่ง
และปลูกต้นไม้ ดอกไม้รอบ ๆ บริเวณโรงเรียน เพื่อรอต้อนรับเด็ก ๆ ในช่วงเปิดเรียนนะคะ
 

 

    


   
 

  

Visitors: 176,152