กิจกรรมสัปดาห์วันแม่

กิจกรรมสัปดาห์วันแม่
เป็นกิจกรรมที่ให้เด็ก ๆ ได้แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และแสดงความรักที่มีต่อแม่
โดยในกิจกรรมสัปดาห์วันแม่
- ในวันที่ 8 ส.ค. เด็ก ๆ ได้ชวนแม่ทำบุญ ด้วยการตักบาตรพระสงฆ์ 3 รูป
- วันที่ 9 ส.ค. เด็ก ๆ และผู้ปกครองร่วมกันถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากนั้นได้ร่วมชมการแสดงจากตัวแทนนักเรียน
Visitors: 200,436