โครงการวน ♻️

โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์ ศรีนครินทร์ ร่วมกับโครงการวน ♻️ ทำกิจกรรมสอนเด็ก ๆ ให้รู้จักการแยกขยะอย่างถูกวิธี และนำถุงพลาสติกกลับมารีไซเคิลกับทางโครงการวน ♻️ ซึ่งเด็ก ๆ เข้าใจและตื่นตัวในการมีส่วนร่วมในการร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม
มาร่วมกันรักษ์โลกของเรา
#wontogether
Visitors: 200,436