อบรมผู้ปกครองหัวข้อ การเรียนวิชาโฟนิกส์

กิจกรรมอบรมผู้ปกครองหัวข้อ "การเรียนวิชาโฟนิกส์และการช่วยเหลือบุตรหลานด้านภาษาอังกฤษโดยรวม"
โดย Teacher Golf
ณ ห้องประชุม ตึก PPS4
Visitors: 200,436