พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ในวันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม
ตัวแทนคณะผู้บริหาร ครู เข้าร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

โดยช่วงเช้าได้เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตร
ณ วัดทุ่งเศรษฐี
Visitors: 200,439