กิจกรรมวันพ่อ

กิจกรรมวันพ่อส่งเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และให้นักเรียนแสดงความกตัญญูต่อบิดาได้เหมาะสมกับวัย
Visitors: 200,435