กิจกรรมเปิดห้องเรียน ปิด Project Approach

จัดขึ้นเพื่อให้เด็ก ๆ ได้นำเสนอผลงานการเรียนรู้
Visitors: 200,436