โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรมาศึกษาดูงาน

กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาจีน จากเหล่าซือ Wu Rongmet (Momo) โรงเรียน Gold Coast International Kindengarten.และ เหล่าซือ He Jiajun (Gaga) โรงเรียน Sunshine (ART) Kindergarten ประเทศจีน
ซึ่งเป็นโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรมาศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์ศรีนครินทร์
Visitors: 200,438