กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด คณะครู นักเรียน ร่วมแสดงสัญลักษณ์โดยการสวมเสื้อสีขาว ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ภายใต้กรอบแนวคิดและคำขวัญที่กำหนด คือ “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด”
นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 - 3 เดินขบวนพาเหรด รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด จากนั้นได้ร่วมชมการแสดงละครจากตัวแทนครูและนักเรียน
Visitors: 200,436