การแสดง Dinosaur World

กิจกรรมการแสดงของนักเรียน
หนึ่งในกิจกรรมสนุก ๆ ใน Plengprasiddhi srinakarin Summer Camp March 2018 "Dinosaur World"
Visitors: 200,436