งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน ประจำปี พ.ศ. 2561

คุณครูและนักเรียนจัดกิจกรรม Active Learning Classroom สาธิตการสอนแบบ STEM หน่วยการเรียน "ดอกไม้"
ในงานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน ประจำปี พ.ศ. 2561
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
Visitors: 200,436