ภาพบรรยากาศพิธีมอบใบประกาศนียบัตร

ภาพบรรยากาศพิธีมอบใบประกาศนียบัตร นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ประจำปีการศึกษา 2560

Visitors: 200,436