VDO กิจกรรม

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …

กิจกรรม "ซ้อมอพยพหนีไฟ" ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

จัดขึ้นเพื่อให้เด็กรู้จัก การดูแลความปลอดภัยของตนเองเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ และเรียนรู้วิธีช่วยเหลือตนเองเบื้องต้น

กิจกรรมซ้อมอพยพและการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหว ประจำปีการศึกษา 2562

เพื่อให้เด็ก ๆ รู้จักวิธีการเอาตัวรอดและการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหว โดยขณะเกิดแผ่นดินไหว

ควร "หมอบ" ลงกับพื้น แล้วใช้มือ "ป้อง" ศีรษะและคอ เพื่อป้องกันสิ่งของหรือเศษวัสดุที่อาจตกใส่ หรือหาที่กำบังแข็งแรง

เช่น โต๊ะ ยึด "เกาะ" ไว้

กิิจกรรม Ballet สำหรับเด็ก

ส่งเสริมบุคลิกภาพของผู้เรียน ความกล้าแสดงออก ความมั่นใจในตนเอง

 คุณณัฐพร วารีลาภประเสริฐ (คุณแม่น้องเกรซ)

ตัวแทนผู้ปกครองกล่าวความรู้สึกที่มีต่อโรงเรียน

 

คุณขจีพันธุ์ มหัทธนกุล (คุณแม่น้องนนท์)

ตัวแทนผู้ปกครองกล่าวความรู้สึกที่มีต่อโรงเรียน

 

คุณอรรณพ ลิ่มกังวาฬมงล (พ่อน้องเตช์)

ตัวแทนผู้ปกครองกล่าวความรู้สึกที่มีต่อโรงเรียน 

 

คุณหนึ่งฤทัย สุนทรจารุจิต (คุณแม่น้องอุ่น)

ตัวแทนผู้ปกครองกล่าวความรู้สึกที่มีต่อโรงเรียน 

 

กิจกรรมวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็ก

การทดลองการเกิดเมฆ ของกิจกรรมเสริมพิเศษ science club

 

กิจกรรม "หนูน้อยห้องดอกดาวเรืองเที่ยวตลาด"

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็ก ๆ เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของเงิน การอดออม และรู้จักค่าของเงิน

PPS Club

เป็นกิจกรรมพัฒนาทักษะการเล่นฟุตบอลให้กับเด็ก ๆ มีทั้งความสนุกและให้ความรู้

เพื่อเสริมสร้างทักษะกีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐาน เทคนิคการเล่น,เลี้ยง เตะบอล สำหรับเด็ก

 

คุณวีรภัต บุญธรรมติระวุฒิ กล่าวถึงโรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์ศรีนครินทร์

Visitors: 110,920